NovostiSmanjena stopa poreza na promet nekretnina sa 4% na 3%.


Kupac, davatelj uzdržavanja i svaki drugi stjecatelj nekretnine obveznik je poreza na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ako ispunjava propisane uvjete.

Prijava porezne obveze smatra se izvršena dostavom isprava od javnih bilježnika i sudova, a obveznik poreza na promet nekretnina dužan je podnijeti obrazac Prijave prometa nekretnina samo u slučaju ako isprava nije ovjerena kod  javnog bilježnika ili ju nije izdao sud ili javnopravno tijelo u okviru svojih nadležnosti odnosno po pozivu Porezne uprave. 

Obveznik poreza na promet nekretnina dužan je u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina platiti poreznu obvezu, budući žalba ne odgađa izvršenje niti privremenog niti poreznog rješenja.


Tekst preuzet sa stranica Ministarstva Financija, Porezna Uprava
Link: https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/KupacNekretnine.aspx